Всичко започва с Перфектната Стратегия

LeadEx предлага нова и различна услуга за намирането на нови клиенти, която се базира на опита на хората от компанията и тяхната експертиза. Professionals-as-a-Service услуга, която комбинира човешкия интелект, правилното прилагане на технологии, обучени експерти и перфектната комбинация от проучване, анализ, планиране и търговски подход.

Всичко това в комбинация с най-добрите и модерни технологии за автоматизация и оптимизация подпомага изграждане и надграждане на всеки успешен бизнес.

Как да намерим потенциални клиенти?

Hold my beer...

Лесни Стъпки Нашият Работен Процес

1

Проучване и стратегия

2

Таргетиране и Канали на комуникация

3

Съдържание и Автоматизация

4

Привличане на нови клиенти

Краен Резултат

Започнете да работите с компания, която ще осигури всичко необходимо за намирането на достатъчно клиенти и ще се свърже с тях,ще задвижви необходимия поток от продажби и ще увеличи приходите ви!

150% повече потенциални клиенти
85% разстеж на вашият Бизнес

Средно повишение на генерирани потенциални клиенти

150 %

Намален разход за намирането на клиенти

60 %

По-голям достъп до клиенти и Автоматизация

80 %

Реализирани продажби

60 %

What do we
Start with for
Making the Lead
Generation work for
YOU and your Business?

 •  
  • At this stage, we identify hard-to-find company information and key decision makers that match your ideal customer profile, together with their email, LinkedIn profile, and any other available contact information.
  • Get high quality, up-to-date leads with verified emails and LinkedIn profiles
  • We use our own research tools and multiple relevant sources, and save yourself hours of research and manual work.
  • Our research team sources each contact individually and create lists from scratch to match your needs.
   

Мнение на клиенти

Обещание за растеж Изведете комапнията си до Върха на успеха